INVITASJON TIL MØTE OM REISELIVSSTRATEGI OG ALT SOM GJER OSS ATTRAKTIVE - 23.mai

HERØY NÆRINGSFORUM OG HERØY KOMMUNE INVITERER TIL MØTE OM HERØY KOMMUNE SIN REISELIVSSTRATEGI OG ALT SOM GJER OSS ATTRAKTIVE

PÅMELDING


PROGRAM

PROGRAM:

18.00 Velkomen og introduksjon - Gunther Dahler og Lars Gustavsen
18:05 Herøy sin reiselivsstrategi, foreløpige tanker - ZYNK v/Jan Glendrange
18:40 Eksempel på nokon som har lukkast
19:15 Korleis bygge ein tydeleg posisjon? - ZYNK v/Jan Glendrange
20:15 Oppsummering og avsluttande kommentar - Gunther Dahler og Lars Gustavsen
20:30 Programslutt

Det blir lett servering med kaffi/vatn/te, frukt og kaker.